Regulamin

Regulamin szkoły FREESURF

1. Szkoła otwarta jest w godzinach od 9-20.
2. Sprzęt może być pobierany przez uczestników lekcji, kursów lub obozów tylko za zgodą instruktora lub pracownika wypożyczalni we wskazany przez niego sposób.
3. Szkoła windsurfingu FREESURF zastrzega sobie możliwość wykorzystania przydzielonego sprzętu w przypadku spóźnienia uczestnika na zajęcia więcej niż 15min.

Warunki uczestnictwa w lekcjach, kursach i obozach organizowanych przez szkołę windsurfingu FREESURF.

1. Uczestnicy zajęć na wodzie muszą respektować wskazówki instruktora.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej.
3. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby w stanie nietrzeźwym. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne)
4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w lekcjach, kursach, obozach tylko za zgodą rodziców.
5. Rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie lub w bazie szkoły FREESURF. Rezerwacje kursów trzeba potwierdzić wpłacając zaliczkę w wysokości 20% kosztów całego kursu.

Regulamin wypożyczalni sprzętu windsurfingowego FREESURF

1. Wypożyczającym może być tylko osoba pełnoletnia.
2. Za osoby niepełnoletnie korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice, bądź opiekunowie.
3. Nie wypożyczamy sprzętu osobom nietrzeźwym.
4. Warunkiem wypożyczenia jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości zawierającym adres zamieszkania.
5. W przypadku korzystania z wypożyczonego sprzętu poza terenem szkoły windsurfingu FREESURF pobierana jest kaucja, której wysokość ustalana jest przez pracownika szkoły.
6. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn (np. trudne warunki atmosferyczne)
7. Wypożyczający ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. ( można wykupić ubezpieczenie od zniszczeń na czas użytkowania sprzętu )
8. Opłata za wypożyczenie jest pobierana po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni.
9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu pływającego bezwzględnie obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu, przede wszystkim znaki wzywania pomocy.

Regulamin przechowalni sprzętu w szkole FREESURF

1. Do przechowalni przyjmujemy deski, pędniki (otaklowane) oraz sprzęt w quiverach.
2. Sprzęt wydawany jest tylko i wyłącznie przez pracownika szkoły za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3. Płatność za przechowalnie dokonywana jest z góry za określone dni.
4. W przypadku przekroczenia okresu przechowania pobiera się dodatkową opłatę wg cennika.
5. FREESURF nie odpowiada za następstwa wad ukrytych sprzętu (np. pęknięcie masztu na otaklowanym pędniku)
6. Nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie sprzętu, które zdarzy się w czasie użytkowania przez właściciela.

design & code:
fedusiodesigns.pl